Välkommen till Bako Logopedi!

Vår hemsida är för närvarande under uppbyggnad. Tack för ert överseende!

Vad är logopedi och vem är en logoped?

Logopedi är vetenskapsområdet som rör diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar samt sväljningssvårigheter. Disciplinen är tvärvetenskaplig och bygger på kunskaper i lingvistik, fonetik, psykologi och medicin. Många logopeder arbetar inom sjukvården och kommunen. Logopedens uppgift är att undersöka, ställa diagnos och behandla personer som har kommunikationssvårigheter. Logoped är en skyddad yrkestitel och legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen. Logopeder har tystnadsplikt och är skyldiga att arbeta utifrån etiska normer.

Varför anlita Bako Logopedi?

Väntetiderna till en logoped inom kommun och landsting kan vara långa. Om du önskar slippa köerna eller själv välja vilken logoped du vill gå till kan en privat logoped vara ett bra alternativ. Behandling hos privat logoped kan även utgöra ett komplement till den behandling som bedrivs hos den ordinarie logopeden. På Bako Logopedi jobbar vi alltid nära våra klienter och vi anpassar alltid utredning och terapi utefter dina önskemål och behov. Vi som jobbar här har mångårig erfarenhet i yrkets alla falanger.


Vilka jobbar här?

Hos oss jobbar legitimerade logopeder från landets alla hörn. Mellan oss har vi över 40 års erfarenhet av utredning, diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar samt sväljningssvårigheter. Kommunikation är verksamhetens ledord och personalen strävar alltid efter att just du ska få den hjälp du söker. Hos oss är alla välkomna!